ARAYAN KİŞİLER İÇİN KATMANLI AYDINLATMA METNİ

İlk aramada okunacak metin

ÜNVERDİ ŞİRKETLER GURUBUNA HOŞGELDİNİZ

Yapacağınız görüşmeler güvenliğiniz için kayıt altına alınacaktır. ARORA MOTOR olarak size daha iyi hizmet verebilmek için bir kısım kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacı ile tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma metnimizi dinlemek için 1’i, geçmek için 2’yi tuşlayınız.

“1” numarası tuşlanırsa okunacak metin

Veri Sorumlusu sıfatıyla ARORA MOTOR olarak; kurumumuzu arayanların paylaşmış olduğu, “Ad-soyad”, “Telefon Numarası”, “Mesleki Unvan Bilgisi” ve “ses kaydına” ait kişisel verilerini; 

  a-) Arayan Kişiye doğru hitap edilebilmesi,

  b-) Kurum ile İletişim ve Saklama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

  c-) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun ve diğer ilgili kanunlar kapsamında sınırlı olarak işlemektedir. 

  Bu kişisel veriler yasal zorunluluk durumunda adli makamlar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. 

  Bu kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir. 

  KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile; Zeytinli Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No: 629, 01355 Seyhan/ADANA

adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile kurumumuza yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

  Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.